VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV

Ali imate dovolj neažurnih upraviteljev nepremičnin in vzdrževalcev, ki zamujajo s svojimi deli?

Se soočate s težavami na objektu, ki vplivajo na vaše poslovanje ali pa povzročajo še dodatno škodo na objektu?

So vaši trenutni vzdrževalci ne-ažurni in ne-strokovni?

Se poleg vseh zadolžitev in odgovornosti, ki jih imate, nimate časa ukvarjati z okvarami na objektu?

POSKRBIMO ZA CELOSTNO VZDRŽEVANJE VAŠIH OBJEKTOV!

Vzdrževanje poslovnih objektov

MANJŠA POPRAVILA

ODZIVNOST

Vzdrževanje objektov je zakonsko določeno. Vzdrževalna dela so pomembna za varnost in zdravje uporabnikov objektov ter tudi za počutje in mirno uporabo objektov. Poleg tega vplivajo na življenjsko dobo objektov ter pripomorejo k prihranku denarja na dolgoročni ravni.

Vzdrževanje objektov

Ne dovolite, da se majhne težave spremenijo v večje težave in povzročijo ogromne stroške. Npr. zamašen oz. neočiščen žleb oz. odtok za odvod padavinske vode iz strehe vašega objekta je lahko dolgo časa skoraj neopazen. Po določenem času pa povzroči škodo za več tisoč evrov ali celo za več deset tisoč evrov. Zato je ključnega pomena, da se izvaja redne tehnične preglede objektov in opravlja redna in preventivna vzdrževalna dela. V našem podjetju imamo več let izkušenj s področja vzdrževanja objektov in vam nudimo kakovostne storitve vzdrževanja vaših objektov.

info@posteni-hisnik.si

069 721 326

Pokličite nas da se dogovorimo za sestanek

TEHNIČNI PREGLEDI OBJEKTOV

Izkušenj strokovnjak hitro ugotovi slabosti objekta oz. kje je bilo vzdrževanje zanemarjeno!

Za vas nudimo preglede objektov. S stranko se dogovorimo, kakšen pregled želijo na podlagi njihovih želj in potreb. Lahko se dogovorimo za specifičen pregled (npr. pregled strehe, pregled oken, pregled razsvetljave) ali pa za splošen pregled in po našem seznamu pregledamo celoten objekt ter lastniku oz. uporabniku predlagamo rešitve oz. opozorimo na težave, ki smo jih zaznali na objektu.

Tehnični pregled objekta

REDNA VZDRŽEVALNA DELA

Vzdrževanje je nujno potrebno za optimalno delovanje vašega objekta

Vsak objekt je podoben organizmu. Gre za kompleksen sistem, ki ga sestavlja več različnih sistemov (struktura objekta, zunanjost objekta, okolica objekta, ogrevalni sistem, vodovodne inštalacije električne in telekomunikacijske inštalacije, pohištvo,…). Ko se okvari en sistem to lahko vpliva na celoten organizem. Zato je potrebno, da se okvare v sistemu odkrije dovolj hitro in jih odpravi preden nastane še večja škoda ali grožnja za zdravje in varnost ljudi.

Nudimo širok spekter vzdrževalnih in preventivnih vzdrževalnih del.

info@posteni-hisnik.si

069 721 326

Pokličite nas da se dogovorimo za ogled vašega objekta